Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Algemene voorwaarden voor boekingen

FIKA SAFARIS LIMITED BOOKING TERMS AND CONDITIONS (v1.3)

Reservering, aanbetaling & betaling
Een boeking is definitief wanneer de (vertegenwoordiger van de) reiziger(s) de factuur en het reisschema van Fika Safaris Limited heeft ontvangen. Elke aanbetaling houdt een aanvaarding in van de onderstaande voorwaarden. Een aanbetaling van 25% van het totale bedrag is vereist binnen 10 (tien) dagen na bevestiging. De laatste betaling dient 45 (vijfenveertig) dagen voor aankomst te worden betaald. Alle reizen die minder dan 45 (vijfenveertig) dagen voor aankomst worden geboekt, moeten vergezeld gaan van de volledige betaling. Alle betalingen via de bank dienen voor ons zonder overboekingskosten te worden gedaan. We behouden ons het recht voor om elke reservering te annuleren als de volledige betaling niet op de vervaldatum is ontvangen en om passende annuleringskosten in rekening te brengen.

Wijzigingen & Annuleringen
Alle verzoeken om wijzigingen moeten schriftelijk worden ingediend. Eventuele wijzigingen in een bevestigde boeking zijn afhankelijk van beschikbaarheid en zijn onderworpen aan de goedkeuring van Fika Safaris Limited. Eventuele variaties in het seizoenstarief worden toegepast. Voor eventuele wijzigingen van de bevestigde boeking kunnen wijzigingskosten per boeking in rekening worden gebracht. Dit komt bovenop de wijzigingskosten die door onderaannemers in rekening worden gebracht.

Alle verzoeken tot annulering moeten schriftelijk worden ingediend. Er zijn geen annuleringskosten voor annuleringen gemaakt vanaf het moment van aanbetaling tot 90 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijke reisdatum (niet van toepassing bij een omboeking). Voor annuleringen die minder dan 90 dagen voor aankomst worden ontvangen, is het volgende schema van toepassing:
* Bij annulering tussen 90 en 45 dagen voor aankomst wordt 25% van de totale kosten in rekening gebracht.
* Bij annulering tussen 44 en 31 dagen voor aankomst wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.
* Annuleringen minder dan 30 dagen voor aankomst of no shows worden verrekend met de totale kosten.

NB: In het geval van een omboeking zal de aanbetaling worden vastgehouden in de vorm van een niet-restitueerbaar tegoed dat 12 maanden geldig is vanaf de uitgiftedatum.

Teruggavebeleid
Indien voor restitutie in aanmerking komt, wordt een eventuele (aanbetaling)betaling na aftrek van bankkosten terugbetaald. Hoewel we ernaar streven om uw (aanbetaling)betaling volledig terug te betalen, kunnen sommige onderaannemers volledig of gedeeltelijk niet worden gerestitueerd. Fika Safaris Limited behoudt zich het recht voor om een ​​reisvoucher aan te bieden in plaats van een terugbetaling. Annulerings- en onderbrekingsverzekeringen worden daarom sterk aanbevolen.

Wijzigingen reisplan
Hoewel alles in het werk wordt gesteld om zich aan de dienstregelingen te houden, moet worden opgemerkt dat we door omstandigheden kunnen worden gedwongen dit in het belang van de reiziger te doen; als gevolg van onvoorziene omstandigheden buiten de controle van Fika Safaris Limited en/of onderaannemers, zoals weg- en weersomstandigheden, overmacht, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, industriële acties, ongevallen, burgerlijke onrust, overheidsoptreden of oorlog. We zullen proberen een adequaat alternatief te bieden, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele extra gemaakte kosten. Andere veranderingen kunnen migraties van dieren van de ene regio naar de andere zijn, parken en reservaten, enz. We zullen met u communiceren als een van de genoemde wijzigingen optreedt.

Prijswijzigingen
We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen en aanpassingen in bepaalde tarieven aan te brengen. In het geval van een wijziging van overheidsbelastingen, heffingen, concessievergoedingen, natuurbeheervergoedingen of andere, behouden wij ons het recht voor om deze aan u door te berekenen, zelfs als u al geheel of gedeeltelijk voor uw diensten hebt betaald.

Promotionele fotografie en video’s
Fika Safaris Limited behoudt zich het recht voor om tijdens reizen gemaakte foto’s en/of video’s voor marketingdoeleinden te gebruiken. Door te boeken gaan reizigers ermee akkoord dat hun afbeeldingen worden gebruikt in dergelijke foto’s en/of video’s. Reizigers behouden echter het recht om de afbeeldingen te gebruiken, hoewel wij de auteursrechten behouden. Reizigers die er de voorkeur aan geven dat hun afbeeldingen niet worden gebruikt, wordt gevraagd zich aan het begin van hun reis te legitimeren bij hun reisleider.

Speciale behoeftevereisten
Reizigers met speciale behoeften (d.w.z. fysieke uitdagingen of handicaps) of verzoeken moeten hun speciale behoeften op het moment van de boeking doorgeven. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om te voorzien in al uw speciale behoeften die voorafgaand aan de reis aan ons bekend zijn gemaakt, hebben we uiteraard alle details nodig van alle benodigde medicijnen, medische aandoeningen en/of handicaps en capaciteiten om ervoor te zorgen dat aan deze behoeften wordt voldaan.

We zullen met u communiceren als een speciaal verzoek niet kan worden gegarandeerd. Er kan geen verantwoordelijkheid worden genomen voor catering voor voorwaarden of vereisten die niet aan ons zijn gecommuniceerd op het moment van boeking.

Geschillen
Elk geschil voor reserveringen, betalingen of klachten over onze diensten moet schriftelijk worden ingediend bij Fika Safaris Limited binnen 14 dagen na voltooiing van de reis of wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden, zonder compromis met openstaande bedragen. Het spijt ons dat we geen restitutie kunnen geven voor ongebruikte delen van de reis, inclusief maar niet beperkt tot gemiste maaltijden en sightseeing.

Paspoorten, visa en gezondheidsvereisten
Zorg ervoor dat u alle reisdocumenten, inclusief paspoorten, visa en vaccinatiebewijzen (indien nodig) vóór uw vertrekdatum hebt. Dit omvat ook een adequate reis- en medische verzekering. Raadpleeg voor een eventuele vaccinatie, bijvoorbeeld de gele koorts vaccinatie, uw arts of reisspecialist voor het juiste recept. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om voor vertrek passend medisch advies in te winnen met betrekking tot medicatie, immunisatie en of u al dan niet fit genoeg bent om de reis te ondernemen. Fika Safaris Limited is niet verantwoordelijk voor enige verstoring van uw reisplannen als gevolg van het niet doen hiervan.

Beperkingen op aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
Fika Safaris Limited, haar werknemers, functionarissen, directeuren, opvolgers, agenten en rechtverkrijgenden, bezit of exploiteert geen entiteit die goederen of diensten voor uw reis levert of levert. Het koopt vervoer (per vliegtuig, touringcar, trein, schip of anderszins), hotel- en andere logiesaccommodaties, restaurants, grondafhandeling en andere diensten aan van verschillende onafhankelijke leveranciers (bijv. onderaannemers). Al deze personen en entiteiten zijn onafhankelijke contractanten. Als gevolg hiervan is Fika Safaris Limited niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige nalatige of opzettelijke handeling van een dergelijke persoon of entiteit of van een derde persoon.

Fika Safaris Limited en/of hun vertegenwoordigers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid tijdens of voor/na de reis in geval van schade, letsel, verlies, ongeval, ziekte, vertraging of andere onregelmatigheden als gevolg van defecten van een bedrijf of werknemer bij de organisatie van het vervoer. Fika Safaris Limited en/of hun vertegenwoordigers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor extra kosten als gevolg van vertragingen, wijzigingen of enige andere reden. Fika Safaris Limited en/of hun vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor consulaire, politieke of militaire complicaties die vrijwillig of onvrijwillig door de passagiers of een andere persoon worden veroorzaakt. Fika Safaris Limited kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige fout, verzuim of nalatigheid door accommodatieverschaffers of haar werknemers. Fika Safaris Limited behoudt zich het recht voor om een ​​persoon te weigeren, te accepteren of te behouden en om de reizen, indien nodig, om welke reden dan ook te wijzigen of te annuleren.

Recht en Jurisdictie
Op de interpretatie van de voorwaarden is het Keniaanse recht van toepassing.

Bruikbare Informatie
VERZEKERINGEN – Alle gasten dienen een uitgebreide verzekeringsdekking af te sluiten bij het betalen van hun aanbetaling, om hen te dekken voor annulering, inperking, medische kosten, persoonlijke bagage, noodevacuatie naar huis en geld.